boarding school

آموزش

ما از طریق ارائه سیستم‌های آموزشی متنوع و گوناگون، از سیستم بین‌المللی IB گرفته تا سیستم آموزشی کشور سوئیس، مسیر پیشرفت را برای فرزندان شما هموار نموده‌ایم.

مدارس سوئیس

مدرسه لمان چهارمین مدرسه ی دنیا می باشد. این مدرسه فضای آموزشی زیادی دارد.
این مدرسه جزو بهترین مدارس سوئیس می باشد.
مدرسه لمان با داشتن محیطی پویا، معلّمانی با تجربه و برنامه آموزشی الهام بخش و منحصر به فرد می‌تواند.
تک تک دانش‌آموزان را در راه اشتیاق به یادگیری کمک کند.
مهم نیست فرزند شما از سنین پایین به مدرسه ما می‌پیوندد.
و یا در سال‌های آخر، درهرصورت ما نظرشان را در رابطه با زندگی در مدرسه تغییر خواهیم داد.
در مدرسه لمان برنامه آموزشی دانش‌آموزان دقیقاً براساس نیازهای همان دانش‌آموز طراحی شده است.
و معلّمان و کارکنان مدرسه دست در دست یکدیگر تمامی تلاش خود را بکار گرفته اند.
تا تمام حمایت و راهنمایی را که هر یک از دانش‌آموزان به آن نیاز دارند را به گونه ای ارائه دهند تا آنها به اهداف خود در به درستی نائل شوند.

ما از طریق ارائه سیستم‌های آموزشی متنوع و گوناگون:
از سیستم بین‌المللی IB گرفته تا سیستم آموزشی کشور سوئیس، مسیر پیشرفت را برای فرزندان شما هموار نموده‌ایم.
در طی دوره متوسطه اول و دوم، دانش‌آموزان با دانشگاه‌ها، مشاغل و تخصص‌های گوناگون
از طریق بازدید از دانشگاه‌های مختلف، بازدید از نمایشگاه‌های دانشگاهی، کارگاه‌های آماده‌سازی برای ورود به دانشگاه‌ها، آشنا می‌شوند.
مشاوران دانشگاهی به صورت انفرادی و یا گروهی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها مشاوره می‌دهند.