اخبار، تقویم و رویدادهای مربوط به مدرسه

انتخاب یک مدرسه بین المللی مناسب در کشور سوئیس انتخاب مهمی است.
مدرسه لمان به فرزند شما روش تفکر جدید، زبان‌های جدید و روش برخورد با فرهنگ‌های جدید را می آموزاند.
مسیر او را برای دست یابی به بهترین دانشگاه های جهان هموار می کند.
مدرسه ما یک مدرسه کاملاً بین المللی است.
در آغازین روزهای هر سال تحصیلی همه دانش‌آموزانمان اهداف درسی و شخصی خود را به روشنی ترسیم می‌نمایند
و از طریق معلّمین و مشاورین خود به سوی آن اهداف شروع به حرکت می‌کنند تا آنجا که بتوانند آنها را تبدیل به واقعیت کنند.
آنها در انجام تمامی فعالیت‌های خود از سوی مدرسه حمایت و تشویق می‌شوند.
تا بتوانند شهروندان با اعتماد به نفس بالا، شجاع و افرادی آماده باشند تا بتوانند تغییرات مهم و مثبتی را در جهان کنونی مان ایجاد کنند.

مدرسه لمان

هنگامی که ‌‌‌دانش‌آموزان از مدرسه لمان فارغ التحصیل می‌شوند
می‌دانند که انسانیت و مهربانی همانقدر لازم و ضروری است که فهمیدن علوم ریاضی و یا تاریخ آن ها آموخته‌‌‌اند که انگیزه برای ریسک کردن.
من شما را به دیدن و جستجو در وب سایت فارسی مدرسه لمان دعوت می‌کنم.
تا چگونگی آنچه که مدرسه ما برای دانش‌آموزان بین المللی و محلی خود و خانواده‌هایشان فراهم آورده است را دریابید.
یا حتی بهتر است اگر دوست دارید از طریق نماینده ما در کشور ایران قرار یک ملاقات و دیدار حضوری از مدرسه را بگذارید.
تا خودتان آمده و ببینید، مشتاقانه منتظر دیدارتان هستیم.