برنامه آموزشی

برنامه آموزشی ما به همه دانش‌آموزانمان کمک می‌کند تا توانایی خود را کشف و ارتقا بخشند تا بتوانند از این طریق به خواسته‌های خود در آینده دست یابند.

مدرسه سوئیس

انتخاب یک مدرسه بین المللی مناسب در کشور سوئیس انتخاب مهمی است.

مدرسه لمان به فرزند شما روش تفکر جدید، زبان‌های جدید و روش برخورد با فرهنگ‌های جدید را می آموزاند.

مسیر او را برای دست یابی به بهترین دانشگاه های جهان هموار می کند.

مدرسه ما یک مدرسه کاملاً بین المللی است.

جامعه مدرسه ما، جامعه ای است متشکل از خانواده‌هایی که از سرتاسر جهان به این مدرسه آمده اند.

در این جامعه ارزش‌های والایی چون احترام به یکدیگر، فراملی و بین المللی بودن، داشتن روحیه همکاری و تلاش برای دست یابی به بهترین‌ها کاملاً نهادینه شده است.

و همواره سعی مان بر آنست تا دانش‌آموزانمان بخوبی مفاهیمی چون منضبط بودن، روشنفکر بودن و بسته فکر نکردن، کنجکاو بودن، مسئولیت پذیر و متعهد بودن را فراگرفته و به شکل عملی به کار گیرند.

تا بتوانند به شهروندان بهتری برای جامعه جهانی تبدیل شوند.

مدرسه ما دانش‌آموز محور است

ما از طریق ایجاد انتخاب‌های گوناگون (که هریک از آنها به دقت آزموده شده است) برای دانش‌آموزانمان مسیری روشن را ترسیم کرده ایم.

که می‌توانند با دستی باز به انتخاب موضوع‌های متنوع درسی و فعالیت‌های گوناگون بپردازند.

تا الهام بخش آنها برای زندگی داخل مدرسه و بیرون از آن باشد.

در آغازین روزهای هر سال تحصیلی همه دانش‌آموزانمان اهداف درسی و شخصی خود را به روشنی ترسیم می‌نمایند.

و از طریق معلّمین و مشاورین خود به سوی آن اهداف شروع به حرکت می‌کنند تا آنجا که بتوانند آنها را تبدیل به واقعیت کنند.

آنها در انجام تمامی فعالیت‌های خود از سوی مدرسه حمایت و تشویق می‌شوند.

تا بتوانند شهروندان با اعتماد به نفس بالا، شجاع و افرادی آماده باشند.

تا بتوانند تغییرات مهم و مثبتی را در جهان کنونی مان ایجاد کنند.

سیستم آموزشی سوئیس