مدرسه شبانه روزی سوئیس

برنامه زندگی دانش آموزان

زندگی یک دانش‌آموز در مدرسه لمان تنها به کلاس درس محدود نمی‌شود. مجتمع آموزشی ما این امکان را به دانش‌آموزان می‌دهد که علایق را دنبال نموده و دوستان جدیدی را بیابند. آنها می‌آموزند که به عنوان عضوی از یک گروه بزرگ به ایفای نقش پزداخته، به فردی پیشرو تبدیل گشته و مهارت‌های جدیدی در خود بپرورانند.

دبیرستان در سوئیس

دانش‌آموزان، کارکنان و والدین تلاش می‌کنند تا
از طریق مشارکت در برنامه‌های انسان‌دوستانه مدرسه لمان، تغییر مثبتی در زندگی افراد فقیر و آسیب‌پذیر ایجاد نمایند.
برنامه‌های ورزشی یکی از جنبه‌های مهم زندگی دانش‌آموزان در مدرسه لمان است.
دو و میدانی به ایجاد یک فرهنگ مشترک برای دانش‌آموزانی که از مناطق جغرافیایی و ملل مختلف به مدرسه لمان آمده‌اند، کمک می‌کند.
مدرسه لمان سوابق بسیاری در برتری‌های ورزشی دارد.
و رویدادهای مختلف ورزشی بین مدارس، درون مدرسه‌ای و سالنی را برای دانش‌آموزان خود برنامه‌ریزی نموده و فعالیت‌های مختلفی در این خصوص انجام می‌دهد.

هر دانش‌آموزشی توانایی درخشش در مسیر خود را دارد.
در مدرسه لمان، ما به هر دانش‌آموز این اختیار را داده‌ایم که مسیر آینده خود را انتخاب کند و از این بابت به خود افتخار می‌کنیم.
فعالیت‌های متنوع و فراوان فوق برنامه مدرسه لمان، همواره این فرصت را به فرزندان شما می‌دهد.
که فعالیت‌هایی را بیابند که برای آنها الهام بخش و جذاب می‌باشد.
دانش‌آموزانی از بیش از ۱۰۰ ملیت مختلف، مدرسه لمان را خانه خود می‌نامند.
با این حال، تنها تنوع ملیتی مدرسه نیست که آن را به مدرسه‌ای بین‌المللی تبدیل نموده است.
ما چشم‌اندازی جهانی در تمام امور خود داریم.
هر دانش‌آموزی که مدرسه لمان را ترک می‌کند، فردی است که آمادگی کانل برای ورود به دنیای امروز را دارد.
نه فقط بخاطر اینکه زبان بین‌المللی می‌دانند بلکه بدلیل اینکه درک مناسبی از فرهنگ‌های مختلف دارند.