college du leman

خوابگاه

ما به این موضوع واقفیم که یک فرد، فقط در کلاس درس رشد نمی‌کند. حضور در بخش شبانه‌روزی مدرسه لمان، امکان قرار گرفتن در یک محیط آموزشی ۲۴ ساعته را به دانش‌آموزان می‌دهد که در آن آموزش‌های مختلفی در تمام حوزه‌های زندگی خود، از بخش تحصیلی تا زمینه‌های اجتماعی و فردی، می‌بیند. بخش شبانه‌روزی مدرسه تمام وقت برای کار و زندگی به عنوان یک اجتماع، در اختیار دانش‌آموزان است. محیط چندملیتی و متنوع مدرسه لمان فضای آموزشی مناسبی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد تا آنها به جوانانی با اطمینان به نفس بالا و مشتاق تبدیل شوند.