درباره ما

مدرسه لمان بخشی از خانواده آموزشی نورد انجلیا است. نورد انجلیا یک انجمن جهانی پیشرونده برای مدارس بین المللی پیشرو در سرتاسر جهان است.

در بخش‌های زیر می‌توانید درباره نحوه پیدایش مدرسه لمان و چگونگی تاثیرپذیری این مدرسه از سیاست­های خانواده آموزشی نورد انجلیا آگاه شوید.

تاریخچه

طی نیم قرن گذشته، مدرسه لمان با داشتن بیش از ۲۰٫۰۰۰ فارغ التحصیل سعی در آموزش ارزش‌هایی چون همکاری، تفکر فراملی و داشتن روحیه باز برای برخورد با جامعه جهانی داشته است.

مدرسه لمان بوجود آمد تا بتواند بخشی از نیازهای جهان جدید ما را برآورده سازد و بیاموزاند که داشتن شوق و اشتیاق برای یادگیری و داشتن دید جهانی می‌تواند ما را به سوی آینده بی نظیر رهنمون سازد.

boarding school

مجوزهای آموزشی

کیفیت روش‌های آموزشی ما از طرف سازمان‌های مطرح و پیشرو بین المللی در زمینه آموزش مورد تأیید و تحسین قرار گرفته است.

ما براین باوریم که تعهد ما نسبت به دو زبانه بودن، آموزش ‌‌‌دانش‌آموز محور و ایجاد فرصت‌های متنوع آموزشی برای ‌‌‌دانش‌آموزانمان، ما را به یکی از برترین مدارس کشور سوئیس تبدیل کرده است.

boarding school