سرپرستان خوابگاه‌های دانش‌آموزان

سرپرستان خوابگاه‌ها، مراقبت‌ها و پشتیبانی‌هایی را که دانش‌آموزان در تمام زمان حضورشان در مدرسه نیاز دارند، به عمل می‌آورند.

سیستم آموزشی سوئیس

زمانی که فرزندان شما در بخش شبانه‌روزی مدرسه College du Leman ثبت نام می‌کنند، به یکی از خوابگاه‌های مدرسه می‌پیوندند. هر یک از خوابگاه‌های ما تحت نظارت یک سرپرست خوابگاه قرار دارد که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا توانایی‌های بالقوه خود را پرورش دهند. با همکاری و ارتباط نزدیک دانش‌آموزان وآموزگاران با سرپرستان خوابگاه‌ها، آنها اطمینان حاصل می‌کنند که فرزندان شما در کلاس‌های درس احساس راحتی نموده و از بودن در مدرسه احساس شادی می‌نمایند.

سرپرستان خوابگاه با والدین دانش‌آموزان در تماس مستمر هستند تا آنها را از شرایط تحصیلی و برنامه‌های فرزندانشان مطلع نمایند و همچنین به دانش‌آموزان در مدیریت زمان کمک می‌کنند تا آنها از زمان خود استفاده موثرتری نمایند. بدین ترتیب دانش‌آموزان بهتر می‌توانند اهداف و آرزوهای خود را دنبال نمایند.