مأموریت‌ها و ارزش‌های ما

مدرسه ما دروازه ای است به سوی جهان، ما باور داریم که این وظیفه مدرسه است تا به هر ‌‌‌دانش‌آموز کمک کند تا بتواند توانایی‌های خود را کشف کند درعین حال مدرسه بایستی به دقت روحیه ‌‌‌دانش‌آموزان را از طریق مفاهیم اساسی که بر پایه‌های استاندارد، مانند احترام متقابل ، مدیریت و راهبری، درک متقابل و شورانگیز، پایه ریزی شده است تقویت نماید.

تحصیل در سوئیس

آینده فرزندانمان در حال تغییر است، تعلیم و تربیت آنها نیز همراه با آن نیازمند تغییر است.

وقتی فرزندانمان بزرگ و بزرگ تر می‌شوند، بیشتر به دنبال تجارب جدید در دنیای بیرون خود هستند که این موضوع باعث آمیختگی روحی آنها با فرهنگ‌های مختلف می‌شود. آنها به راحتی در زمینه‌های متنوع مربوط به فناوری‌ها ماهر و ماهرتر می‌شوند. با شغل‌ها و کارهای جدید خود را وفق می‌دهند و یا حتی می‌توانند ایده‌های ناب و خلاقانه خلق کنند.

در واقع آنها نیازمند روشی با قابلیت سازگاری بالا و فردی در زمینه آموزش هستند، روشی که استعدادهایشان را بارور می‌سازد و درعین حال ارزش‌های والایی چون کار تیمی، فهم و درک متقابل و مدیریت را به آنها می‌آموزاند.

در مدرسه لمان، ما ‌‌‌دانش‌آموزان را تنها برای یک آینده فردی آماده نمی‌کنیم، ما آنها را برای یک آینده جمعی آماده می‌کنیم.

ما فراملیتی هستیم

مدرسه ما ارائه دهنده ی سیستم‌های مختلف آموزشی در سطح بین المللی در فضایی با ملیت‌های مختلف است؛ ولی این همه موضوع نیست، ما درعین حال متعهد به یک نظام آموزشی دو زبانه نیز هستیم و انواع متنوعی از سیستمهای مختلف آموزشی بی نظیر را به ‌‌‌دانش‌آموزانمان ارائه می‌دهیم که یاری دهنده ی آنها در ورود به دانشگاه‌های برتر جهان است.

ما همه یک فرد هستیم

ما از اولین سال‌های ورود فرزندان به مدرسه لمان سعی در یاری آنها داریم تا بتوانند مهارت­های خود را کشف کنند، مهارت‌هایی که آنها را به سوی موفقیت رهنمون می‌دارد. روش فرد به فرد و شخصی ما در مورد هر ‌‌‌دانش‌آموز به آنها کمک می‌کند تا مسیر و راه خویش را پیدا کنند این درحالی است که ما تمرکز خود را برای آموزش تفکر انتقادی و پویا و مدیریت راهبردی به ‌‌‌دانش‌آموزان حفظ می‌کنیم که زمینه ای است برای آنکه ‌‌‌دانش‌آموزانمان بتوانند ردپایی مؤثر و زیبا از خود در جهان باقی گذارند.

ما همه با هم یک اجتماع هستیم

هرکسی بخشی از موجودیت بزرگ تری است. خانواده مدرسه ما از ملیت‌های مختلف تشکیل یافته است و ما به ‌‌‌دانش‌آموزان می‌آموزانیم تا به تمام فرهنگ‌ها احترام گذارده و آنها را درک کنند. ‌‌‌دانش‌آموزان قدر و ارزش همبستگی را می‌آموزند و یاد می‌گیرند که چگونه نقش خود را در ایجاد جهانی بهتر بشناسند.