مجوزهای آموزشی

کیفیت روش‌های آموزشی ما از طرف سازمان‌های مطرح و پیشرو بین المللی در زمینه آموزش مورد تأیید و تحسین قرار گرفته است.

ما براین باوریم که تعهد ما نسبت به دو زبانه بودن، آموزش ‌‌‌دانش‌آموز محور و ایجاد فرصت‌های متنوع آموزشی برای ‌‌‌دانش‌آموزانمان، ما را به یکی از برترین مدارس کشور سوئیس تبدیل کرده است.

برای رسیدن به درجات والاتر آموزشی ما براین باوریم که همواره باید به دنبال راه‌های جدید برای پیشرفت و توسعه بود. ما پیوسته در حال همکاری با سازمان‌های بین المللی مطرح و پیشرو در زمینه آموزشی هستیم تا بتوانیم بازتاب آنچه را که در مدرسه به انجام می‌رسانیم از این طریق بیازماییم و روش‌های نوین را که باعث افزایش بیشتر تجارب در زمینه‌های رشد ‌‌‌دانش‌آموزان می‌باشد را شناسایی کنیم.

اولین تأییدیه و مجوز ما از طرف شورای اروپایی مدارس بین المللی (ECIS) و انجمن مدرسه‌ها و مدارس میدل استیت در سال ۱۹۷۸ صادر شد. درحال حاضر ما مورد تأیید انجمن مدرسه‌ها و مدارس نیوانگلند (NEASC) و شورای مدارس ببین المللی (CIS) هستیم. همچنین مدرسه ما به عنوان یکی از مدارس جهانی سیستم آموزشی IB به ثبت رسیده است.

این تأییدات آموزشی بار دیگر راهی است برای تثبیت تجارب و پیشرفت‌های بیشتر در زمینه‌های آموزشی که به ‌‌‌دانش‌آموزان خود ارائه می‌دهیم تا بتوانند به برترین دانشگاه‌های جهان راه یابند.