مزیت‌های بخش شبانه‌روزی

مدرسه شبانه روزی سوئیس

چرا باید در یک مدرسه شبانه‌روزی حضور داشته باشید؟

درحالیکه بسیاری از مدارس، دانش‌آموزان را برای کسب نتایج عالی تحصیلی، آموزش می‌دهند، مدارس شبانه‌روزی این امکان را برای دانش‌آموزان فراهم می‌آورند که سایر ویژگی‌های مهم را نیز در ارتقا دهند. برخی از این مشخصات عبارتند از اعتماد به نفس بیشتر، روحیه اجتماعی، استقلال، مسئولیت‌پذیری و خودانگیزشی. علاوه بر این ویژگی‌ها، محیط بین‌المللی مدرسه شبانه‌روزی لمان، ویژگی‌هایی نظیر مهارت‌های اجتماعی، آگاهی فرهنگی و رعایت احترام به دیگران را در دانش‌آموزان تقویت می‌کند. ما بر این باوریم که این ویژگی‌ها برای فرزندان ما ضروری هستند تا با اطمینان به سمت آینده خود گام بردارند و هر یک از این ویژگی‌ها، آنها را به ابزارها و ارزش‌هایی مسلح می‌کند که باعث تمایزشان با دیگران خواهد شد.

دانش‌آموز یک مدرسه شبانه‌روزی بودن شبیه چیست؟

اجتماع مدرسه شبانه‌روزی ما در حقیقت یک خانواده است. دانش‌آموزان از آموزشی مترقی، روابط دوستانه و عالی با معلمین خود، استفاده بهتر از امکانات مدرسه و فعالیت‌های فوق برنامه متنوع‌تر، بهره می‌برند. همچنین، آنها از زندگی اجتماعی بهتری دز تمام فعالیت‌های بهره‌مند می‌شوند جایی که آنها دوستان زیادی برای تمام دوران عمر خود می‌یابند و روابط بین‌المللی گسترده‌ای برای خود ایجاد می‌نمایند.