مشاوره دانشگاهی

ما مشاوران مجرب در مدرسه لمان داریم که دانش‌آموزان را برای ورود به دانشگاه و انتخاب مسیر تحصیلی مناسب، راهنمایی می‌کنند.

مدرسه سوئیس

در طی دوره متوسطه اول و دوم، دانش‌آموزان با دانشگاه‌ها، مشاغل و تخصص‌های گوناگون از طریق بازدید از دانشگاه‌های مختلف، بازدید از نمایشگاه‌های دانشگاهی، کارگاه‌های آماده‌سازی برای ورود به دانشگاه‌ها، آشنا می‌شوند. مشاوران دانشگاهی به صورت انفرادی و یا گروهی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها مشاوره می‌دهند.

پذیرفته شدگان دانشگاهی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵

مقصد دانش‌آموزان پس از اتمام تحصیلات