هنر

هنر نقشی مهم و حیاتی در رشد فرزندان دارد.

و ما به کمک برنامه‌های آموزشی متنوع خلاقیت را به شکلی الهام بخش به دانش‌آموزان می‌آموزیم.

می‌دانیم رمزگشایی از توانایی‌های بالقوه هر دانش‌آموز، تنها منحصر به موضوعات درسی نیست.

مدرسه بین المللی لمان ارائه دهنده برنامه‌های متنوع هنری از جمله موسیقی، هنرهای دراماتیک و هنرهای تجسمی و عالی است.

تا بتواند از این طریق دانش‌آموزان را هرچه بیشتر به سوی خلاقیت، افزایش اعتماد به نفس، منضبط بودن و نوآور بودن تشویق کند.

از سنین پایین، هریک از بچه‌ها بایستی نوعی از سازهای موسیقی را انتخاب کرده و هنر آواز را به روش خود کشف نماید.

هنگامی که بچه‌ها بزرگ تر می‌شوند علاقه مندی‌های موسیقایی خود را بهتر پیدا و پدیدار می‌کنند و یاد می‌گیرند که چگونه یک ساز موسیقی را به تنهایی و یا همراه گروه بنوازند.

مدرسه لمان

ما از طریق همکاری با مدرسه Juilliard school در شهر نیویورک، (که به عنوان یکی از مدارس نوآور و پیشرو در زمینه ی ارائه آموزش‌های هنری به دانش‌آموزان شهره است)، تخصص خود را در زمینه آموزش هنرهای گوناگون به دانش‌آموزان، تقویت کرده ایم.