پشتیبانی‌های تحصیلی

boarding school

در مدرسه لمان برنامه آموزشی دانش‌آموزان دقیقاً براساس نیازهای همان دانش‌آموز طراحی شده است.
و معلّمان و کارکنان مدرسه دست در دست یکدیگر تمامی تلاش خود را بکار گرفته اند تا تمام حمایت و راهنمایی را که هر یک از دانش‌آموزان به آن نیاز دارند را به گونه ای ارائه دهند تا آنها به اهداف خود در به درستی نائل شوند.

مدرسه لمان

همواره الویت اوّل ما این بوده است که هریک از دانش‌آموزان را آنگونه یاری دهیم تا بتوانند به شیوه ای شایسته رشد کنند و موفق شوند.
ما براین باوریم که فرزند شما نیازمند کمک و یاری مدرسه است تا بتواند نقاط قوت و ضعف خود را به درستی پیدا کند.
و بتواند مسیر خود را با راهنمایی مدرسه به سوی هدف پیدا کند.

کارکنان و معلّمین با تجربه ی ما در ابتدای هر سال تحصیلی یک برنامه و نقشه درسی برای هر دانش‌آموز تهیه می‌کنند.
و به کمک دانش‌آموز روی این نقشه ی درسی در طول سال تحصیلی کار می‌کنند.
تا همواره مطمئن شوند که آیا دانش‌آموز در مسیر درست به سوی هدف است یا خیر.

اگر دانش‌آموز ما نیاز داشته باشد تا روش آموزشی خود را تغییر دهد.
و یا نیاز به راهنمایی‌های بیشتری داشته باشد.
ما می‌توانیم او را به شکل ویژه ای در کلاس و یا گروه‌های کوچک تر حمایت کنیم.

ما همچنین یاری دهنده دانش‌آموزانی هستیم که در فرآیند یادگیری با مشکلات کوچک و یا قابل توجه مواجه هستند.
دانش‌آموزان ما هر زمان که احساس نیاز به کمک داشته باشند.
می‌توانند از ما در زمینه‌های مختلف یاری بخواهند.
و ما مرتباً آنها را ارزیابی خواهیم کرد تا مطمئن شویم که همواره در حال پیشرفت به سوی اهداف خود هستند.

یادگیری سفری کاملاً فردی است.
و ما معتقدیم که این وظیفه مدرسه ماست که به دانش‌آموزانمان کمک کند تا به تمام ظرفیت‌های بالقوه خود دست یابند.

boarding school

college du leman